Bohr-Fräsmaschinen

Kategorien

Holzmann ZX7050_400V

Bohr- & Fräsmaschine

Aufnahme: MK4
X/Y/Z: 540/170/110 mm

2.610
exkl. MwSt.

Holzmann BF50DIG_400V

Bohr-Fräsmaschine

Aufnahme: MK4
X/Y/Z: 450/170/130 mm

3.670
exkl. MwSt.

Holzmann ZX7045PRO_400V

Bohr-Fräsmaschine

Aufnahme: MK4
X/Y/Z: 490/205/120 mm

3.760
exkl. MwSt.

Optimum OPTImill MB 4P

Bohr-Fräsmaschine

Aufnahme: MK4
X/Y/Z: 560/195/350 mm

6.350
exkl. MwSt.

Optimum OPTImill MF 2-B

Bohr-Fräsmaschine

Aufnahme: ISO40
X/Y/Z: 690/310/390 mm

11.300
exkl. MwSt.

Optimum OPTImill MF 4-B

Bohr-Fräsmaschine

Aufnahme: ISO40
X/Y/Z: 820/410/400 mm

12.500
exkl. MwSt.

Optimum OPTImill MF 2V

Bohr-Fräsmaschine

Aufnahme: ISO40
X/Y/Z: 800/305/406 mm

16.000
exkl. MwSt.

Optimum OPTImill MF 4V

Bohr-Fräsmaschine

Aufnahme: ISO40
X/Y/Z: 930/400/406 mm

19.800
exkl. MwSt.
Zum Seitenanfang