Bohr-Fräsmaschinen

Optimum OPTImill MF 4V

Bohr-Fräsmaschine

Aufnahme: ISO40
X/Y/Z: 930/400/406 mm

19.800
exkl. MwSt.

Optimum OPTImill MF 2V

Bohr-Fräsmaschine

Aufnahme: MK2
X/Y/Z: 800/305/406 mm

16.300
exkl. MwSt.

Optimum OPTImill MF 4-B

Bohr-Fräsmaschine

Aufnahme: ISO40
X/Y/Z: 820/410/400 mm

14.650
exkl. MwSt.

Optimum OPTImill MF 2-B

Bohr-Fräsmaschine

Aufnahme: ISO40
X/Y/Z: 690/310/390 mm

13.250
exkl. MwSt.

Optimum OPTImill MB 4P

Bohr-Fräsmaschine

Aufnahme: MK4
X/Y/Z: 560/195/350 mm

6.960
exkl. MwSt.

Holzmann BF50DIG_400V

Bohr-Fräsmaschine

Aufnahme: MK4
X/Y/Z: 450/170/130 mm

4.450
exkl. MwSt.

Holzmann ZX7050_400V

Bohr- & Fräsmaschine

Aufnahme: MK4
X/Y/Z: 540/170/110 mm

2.910
exkl. MwSt.

Holzmann ZX7045_400V

Bohr-Fräsmaschine

Aufnahme: MK4
X/Y/Z: 490/205/120 mm

2.100
exkl. MwSt.

Holzmann BF25VLN_230V

Bohr- & Fräsmaschine

Aufnahme: MK3
X/Y/Z: 480/165/265 mm
 

1.860
exkl. MwSt.

Holzmann BF20V_230V

Bohr- & Fräsmaschine

Aufnahme: MK2
X/Y/Z: 280/165/280 mm

1.620
exkl. MwSt.

Holzmann BF16V_230V

Bohr- & Fräsmaschine

Aufnahme: MK3
X/Y/Z: 220/100/180 mm

930
exkl. MwSt.
Zum Seitenanfang