Home Produkte Neue Maschinen Drehmaschinen

Drehmaschinen

Holzmann ED300ECO 230V

Drehmaschine
Spitzenw. 300 mm
Umlauf Ø 180 mm

65000€
78000€

Holzmann ED300FD 230V

Drehmaschine
Spitzenw. 300 mm
Umlauf Ø 180 mm

77200€
92640€

Holzmann ED400FD 230V

Drehmaschine
Spitzenw. 400 mm
Umlauf Ø 210 mm

89400€
1.07280€

Ziegler C7

Universal-Drehmaschine
Spitzenw. 500 mm
Umlauf Ø 250 mm

1.42000€
1.70400€

Holzmann ED750FD 230V

Drehmaschine
Spitzenw. 750 mm
Umlauf Ø 250 mm

1.63000€
1.95600€

Holzmann ED750FD + Multifix + Drehmesserset

Drehmaschine
Spitzenw. 750 mm
Umlauf Ø 250 mm

Aktion
2.10000€
1.74000€
2.08800€

Holzmann ED750FDQ 230V

Drehmaschine
Spitzenw. 750 mm
Umlauf Ø 250 mm

1.87000€
2.24400€

Ziegler GH1236A

Universal-Drehmaschine
Spitzenw. 910 mm
Umlauf Ø 320 mm

2.91000€
3.49200€

Holzmann ED1000N

Universal-Drehmaschine
Spitzenw. 1000 mm
Umlauf Ø 330 mm

Aktion
3.33000€
2.93000€
3.51600€

Holzmann ED1000NDIG

Universal-Drehmaschine
Spitzenw. 1000 mm
Umlauf Ø 330 mm

3.64000€
4.36800€

Holzmann ED1000G

Universal-Drehmaschine
Spitzenw. 1000 mm
Umlauf Ø 360 mm

Aktion
4.75000€
4.17000€
5.00400€

Holzmann ED1000FB

Universal-Drehmaschine
Spitzenw. 1000 mm
Umlauf Ø 330 mm

4.39000€
5.26800€

Ziegler CQ6236F

Universal-Drehmaschine
Spitzenw. 1000 mm
Umlauf Ø 360 mm

4.58000€
5.49600€

Holzmann ED1080A

Universal-Drehmaschine
Spitzenw. 1080 mm
Umlauf Ø 400 mm

4.88000€
5.85600€

Holzmann ED1000FBDIG

Universal-Drehmaschine
Spitzenw. 1000 mm
Umlauf Ø 330 mm

5.04000€
6.04800€

Holzmann ED1000F

Universal-Drehmaschine
Spitzenw. 1000 mm
Umlauf Ø 360 mm

5.12000€
6.14400€

Holzmann ED1000GDIG

Universal-Drehmaschine
Spitzenw. 1000 mm
Umlauf Ø 360 mm

5.28000€
6.33600€

Holzmann ED1080ADIG

Universal-Drehmaschine
Spitzenw. 1080 mm
Umlauf Ø 400 mm

5.53000€
6.63600€

Ziegler CQ6236FD

Universal-Drehmaschine
Spitzenw. 1000 mm
Umlauf Ø 360 mm

5.67000€
6.80400€

Holzmann ED1000FDIG

Universal-Drehmaschine
Spitzenw. 1000 mm
Umlauf Ø 360 mm

5.69000€
6.82800€

Holzmann ED1000KDIG

Universal-Drehmaschine
Spitzenw. 1000 mm
Umlauf Ø 400 mm

6.91000€
8.29200€

Holzmann ED1000PI

Universal-Drehmaschine
Spitzenw. 1000 mm
Umlauf Ø 410 mm

7.32000€
8.78400€

Holzmann ED1000PIDIG

Universal-Drehmaschine
Spitzenw. 1000 mm
Umlauf Ø 410 mm

8.13000€
9.75600€

Holzmann ED1000IND-80

Universal-Drehmaschine
Spitzenw. 1000 mm
Umlauf Ø 460 mm

10.16000€
12.19200€

Holzmann ED1500INDIG-80

Universal-Drehmaschine
Spitzenw. 1500 mm
Umlauf Ø 460 mm

11.38000€
13.65600€

Ziegler CT6250Y-1000

Universal-Drehmaschine
Spitzenw. 1000 mm
Umlauf Ø 500 mm

11.49000€
13.78800€

Ziegler CT6250Y-1500

Universal-Drehmaschine
Spitzenw. 1500 mm
Umlauf Ø 500 mm

13.89000€
16.66800€

DMTG CDS6250C

Universal-Drehmaschine
Spitzenw. 1000 mm
Umlauf Ø 500 mm

13.99000€
16.78800€

TRENS SN50C

Universal-Drehmaschine
Spitzenw. 1000 mm
Umlauf Ø 250 mm

28.80000€
26.60000€
31.92000€

TRENS SN71C

Universal-Drehmaschine
Spitzenw. 1500-4000 mm
Umlauf Ø 710 mm

Auf Anfrage

TRENS SN500SA

Universal-Drehmaschine
Spitzenw. 1000-2000 mm
Umlauf Ø 505 mm

Auf Anfrage

TRENS SN710S

Universal-Drehmaschine
Spitzenw. 1500-4000 mm
Umlauf Ø 720 mm

Auf Anfrage

TRENS SUI80

Universal-Drehmaschine
Spitzenw. 1500-8000 mm
Umlauf Ø 800 mm

Auf Anfrage

TRENS SBL300

CNC-Drehzentrum
Spitzenw. 500 mm
Umlauf Ø 530 mm

Auf Anfrage

TRENS SBL500

CNC-Drehzentrum
Spitzenw. 750-1500 mm
Umlauf Ø 600 mm

Auf Anfrage

TRENS SBL700

CNC-Drehzentrum
Spitzenw. 2000 mm
Umlauf Ø 750 mm

Auf Anfrage

TRENS SE320 NUMERIC

Zyklen-CNC-Drehbank
Spitzenw. 750 mm
Umlauf Ø 320 mm

Auf Anfrage

TRENS SE520 NUMERIC

Zyklen-CNC-Drehbank
Spitzenw. 950-1450 mm
Umlauf Ø 520 mm

Auf Anfrage

TRENS SE820 NUMERIC

CNC-Universal-Drehbank
Spitzenw. 2000-8000 mm
Umlauf Ø 800 mm

Auf Anfrage

TRENS SE1020 NUMERIC

CNC-Universal-Drehbank
Spitzenw. 2000-8000 mm
Umlauf Ø 1020 mm

Auf Anfrage

TRENS SN32

Universal-Drehmaschine
Spitzenw. 750-1000 mm
Umlauf Ø 330 mm

Auf Anfrage

TRENS SN50C

Universal-Drehmaschine
Spitzenw. 1000-2000 mm
Umlauf Ø 500 mm

Auf Anfrage
Zum Seitenanfang